Projectes | Web

Agrícola Llorens del Penedés

L’Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès, es constitueix en Cooperativa de primer grau, amb l’objectiu principal de millora en els processos de producció agrària, comercialització dels seus productes, suport en el crèdit agrari i assessorament en general als seus associats.

Agrícola Llorens del Penedés...
Agrícola Llorens del Penedés...

Tens un Projecte?

Compta amb Nosaltres

Connexió
1
A l'Escolta... Canvi i tallo
Contacta amb la Nostra Base
Aquí Resettecnic... en què podem ajudar-te?... canvi i tallo...